Kallelse för nomineringar till val den 2:a december

Dessa tjänster är lediga, och bör enligt stadgarna fyllas på nationsmötet i november. Valmötet har beslutat att kalla till ett val vid vissa tjänster i december. Valmötet har beslutat att kalla till ett val till dessa tjänster i december.För en fullständig beskrivning...