LEDIGKUNGÖRELSE

Utlysning av stipendium ur Richts stipendiefond och Erik och Märta Engdahls stipendiefond. Ansökningsblanketter finns tillgängliga på nationsexpeditionen (Må-To kl.15-18 & Fr kl. 13-16). Ansökningar och bilagor skall vara stipendiegruppen tillhanda senast kl....