MÅNDAGEN den 2 December 2019 kl. 18:00
Plats:   Smålands publokal

            Kastanjegatan 7

            22359 Lund

§1 Mötet öppnas av självvald ordförande

§2 Inledning
            a) Val av:
                        – mötesordförande
                        – mötessekreterare
                        – mötesunderlättare tillika rösträknare
                        – justerare

            b) Information om mötesformalia

            c) Mötets behörighet
            d) Adjungeringar
            e) Presentationsrunda
            f) Föredragningslistans fastställande

§3 Rapporter

§4 Ekonomi


§5 Motioner

            a) Motion om nya postbeskrivningar

            b) Motion om nationsombudsskifte i januari och februari 2020

§6 Val

            a) Omval Nationsombud (januari till juni)

                                                                        Se bilaga för kandidatlista!

§7 Övrigt (inga beslut får fattas här)

§8 Meddelanden


§9 Avslutning