Söker nomineringar för val

Nya poster är tillgängliga för valet som kommer att hållas i november. För att nominera dig själv eller någon annan, skicka ett email till valberedningen på valberedning@smalands.org med namn, kontaktinformation på den nominerade samt positionen hen nomineras till....