Dessa tjänster är lediga, och bör enligt stadgarna fyllas på nationsmötet i november.

Valmötet har beslutat att kalla till ett val vid vissa tjänster i december.

Valmötet har beslutat att kalla till ett val till dessa tjänster i december.
För en fullständig beskrivning av de olika tjänsterna, läs respektive dokument för tjänsten i denna Dropbox mapp: https://www.dropbox.com/s/r3ljwzzwlrwrdsb/Call%20for%20nominees%20dec%202019.pdf?dl=0&fbclid=IwAR0FW4WtxRuYiWmEHr3cDFGoQEO7i4XxLUosmwtlbbDTHwfdBl-XEoS4xWI

För att nominera dig själv eller någon annan, skicka ett mail till valberedningen på valberedning@smalands.org med den nominerades namn, vilken eller vilka tjänster den nominerade avser söka, samt gärna ett kort personligt brev.