STYRELSEN FÖRKLARAR HÄRMED ANSÖKAN FÖR NATIONSSTIPENDIERNA VT24 ÖPPEN (14/5-2024).

Skicka in ansökan innan 4 juni 2024 antingen genom att skicka ifylld ansökan digitalt till smalands@smalands.org eller genom att fylla i ansökan på Smålands Nations expedition.

ANSÖKNINGSKRAV:

FÖR ALLA STIPENDIER RÅDER STUDIE- OCH MEDLEMSKRAV.

ENGDAHLS STIPENDIEFOND – UTDELAS I FÖRSTA HAND TILL MEDICINARE FÖR DERAS FORSKNINGS OCH EXAMENSPROJEKT, I ANDRA HAND UTDELAS STIPENDIET TILL ANDRA EXAMENS OCH FORSKNINGSPROJEKT PÅ HÖGSKOLE OCH UNIVERSITETSNIVÅ.

VEJDES STIPENDIEFOND – UTDELAS TILL STUDERANDE SOM LÄST ELLER LÄSER NÅGOT AV ÄMNENA LITTERATURHISTORIA, NORDISKA SPRÅK ELLER HISTORIA VID LUNDS UNIVERSITET.

OLGA GENTZ – DAHLGRENS STIPENDIEFOND – UTDELAS TILL KVINNLIGA MEDLEMMAR, I FÖRSTA HAND SÖKANDE TILLHÖRANDE FILOSOFISKA FAKULTETEN.

MALMERS STIPENDIEFOND – INGA SPEC. KRAV.

GRUNDFONDEN – INGA SPEC. KRAV.

RICHTS STIPENDIEFOND – UTDELAS TILL MEDICINSTUDERANDE.

 

Vänligen kontakta inte vår expedition vid frågor om bostäder.

Alla bostadsfrågor och frågor om att söka bostad inom Smålands nation sköts av Stiftelsen Smålands nations bostäder (SNB). Kontakt till bostadskontoret och mer info hittar du här på SNB:s hemsida:

 

 

Facebookflöde

Hitta till Smålands Nation i Lund

Kontakt:

smalands@smalands.org

(+46) 046 120 680

Öppettider:

Tisdag – Torsdag 13:00 – 16:00

Fredag 12:00 – 14:00