DEFINITIVE LIST OF CANDIDATES

SMÅLANDS NATION NATION MEETING Monday February 4th 2019 BY-ELECTIONS: Nation Agent::             ………….….. Björn Håkansson Nation Agent::             ………….….....

Motion om nya postbeskrivningar

Enligt stadgarnas nuvarande formulering (“6.1 Förtroendevaldas antal och arbetsuppgifter beslutas om vid nationsmöte.”) så tillkommer det nationsmötet att avgöra alla förtroendevaldas arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna formuleras traditionellt som en så...