Valberedningsledamot (2)

  • Valberedningen ska dokumentera vilka poster som är lediga och anslå dessa tre veckor före nationsmöte på hemsidan och nationens anslagstavlor.
  • Valberedningen ska aktiva söka efter kandidater till posterna, samt informera sökande om plattform och postbeskrivningar.
  • Valberedningen anslår en vecka före nationsmöte en preliminär kandidatlista och kommer överens med övriga ledamöter om tid för intervjuer.
  • Valberedningen anslår senast två dygn före nationsmöte en definitiv kandidatlista på vilken kandidaterna måste vara med för att kunna ställa upp i valet.
  • På nationsmötet bör någon av de ledamöter som deltagit vid förordad kandidats intervju närvara och förorda denna. · Valberedningen skall hålla intervjufrågor uppdaterade.
  • Valberedningen ska utvärdera hur personer rör sig mellan posterna på Smålands, vilket redovisas i verksamhetsberättelsen.
  • Valberedningsledamots ansvar och arbete regleras vidare av Smålands Nations stadgar kapitel 8.
  • Valberedningen åtar sig att följa övriga rutiner och beslut fastslagna av nationsmötet.

Skriv till smalands@smalands.org om du är intresserad eller har frågar!