Detta är den definitiva agendan för det nationsmöte som kommer att hållas, som vanligt, i Smålands Nations publokal den 3e februari. Nationsmöten är öppna för samtliga medlemmar i Smålands Nation och uppmuntras också att delta.

Under detta möte kommer Smålands Nations ekonomi år 2019 att redovisas, samt poster utlysas för platser som städare, styrelseledamot samt klubbansvarig. Mer utförliga beskrivningar på dessa poster kan läsas om här: https://www.dropbox.com/home/Sm%C3%A5lands%20Nation/Valberedningen/POST%20DESCRIPTION/SVENSKA

https://smalands.org/wp-content/uploads/NM-Kallelse-03-02-2020-FINAL.pdf