We are announcing the Smålands Scholarships for VT21! Here you can read if you are eligible to apply. You can pick up the application forms at Expen. Write to us at smalands@smalands.org if you have any questions – and remember to check your spam folder when communicating with Smålands.

Application deadline: Monday, April 26, 15.00.
Lycka till!

(for english scroll down)
Utlysning av stipendium ur Erik och Märta Engdahls stipendiefond

Belopp: 17 000 kr till en eller flera stipendiater
Utdelas i första hand till medicinare för deras forsknings- och examensarbeten, i andra hand utdelas stipendiet till andra examens- och forskningsprojekt på högskole- och universitetsnivå.

Ansökningsblanketter finns tillgängliga på nationsexpeditionen.
Ansökningar och bilagor skall vara stipendiegruppen tillhanda
senast kl. 15:00 måndag den 26 april 2021.Utlysning av stipendium ur Richts stipendiefond

Belopp: 4 000 kr till en eller flera stipendiater
Utdelas till medicinstuderande. Företräde för sökande som kan påvisa Småländsk börd.
Ansökningsblanketter finns tillgängliga på nationsexpeditionen.
Ansökningar och bilagor skall vara stipendiegruppen tillhanda
senast kl. 15:00 måndag den 26 april 2021.

ANNOUNCEMENT OF SCHOLARSHIPS

Announcement of scholarships from the Erik & Märta Engdahl’s Scholarship Fund

Amount: 17 000 kr to one or more fellows.

Awarded primarily to students of medicine for their research and degree projects. Alternatively, the scholarship is awarded to other degree and research projects of college and university level.
Application forms are available at the nation expedition (office).
Applications and attachments shall be submitted no later than Monday, 26 april 2021, 15.00

ANNOUNCEMENT OF SCHOLARSHIPS

Announcement of scholarships from the Richts Scholarship Fund

Amount: 4 000 kr to one or more fellows.

Granted to medical students, with priority given to students who were born in Smålands region.

Application forms are available at the nation expedition (office).
Applications and attachments shall be submitted no later than Monday, 26 april 2021, 15.00