Smålands

Nationsmöten
Protokoll från föregående möten finns längre ned på sidan.

Vill du söka en post i valberedningen?
Hör av dig till smalands@smalands.org

"Nationsmötesguide för nybörjare", information om härskartekniker, stadgar och "mall för hur man skriver en motion" finns längst ned på sidan eller att hämta på expen!

Smålands Nationsmöten
Kl. 18 den första måndagen varje månad hålls Nationsmötet i Korpamoens gillestuga, dvs. publokalen. Kallelse till nationsmötet annonseras på nationens anslagstavlor (i korpamoen, c-huset och dackegården) samt här på hemsidan.

Nationsmötet är Smålands högsta beslutande organ, och samtliga nationens medlemmar har rösträtt på nationsmötet. På nationsmötet beslutas allt från inköp av nya stolar till ändringar av Smålands Nations stadgar, utskott lämnar meddelanden och rapporter och dessutom är det här du kan rösta på de personer som söker till olika poster inom nationen.

Det är naturligtvis viktigt att så många som möjligt kommer på mötena, så att de beslut som fattas och de personer som väljs har en förankring hos medlemmarna.

Motioner till nationsmötet lämnas till Expen minst en vecka innan själva mötet. Styrelsen bereder alla motioner som kommer in i tid till ett styrelsemöte innan nationsmötet. Det innebär att styrelsen läser, diskuterar och författar ett tyckande om motionens yrkande(n) men också bistår motionären med praktisk hjälp om motionen innehåller formella fel.

Vill du söka en förtroendepost eller kontakta Valberedningen Klicka här.

Här är en länk till vår gemensamma dropbox där du kan hitta nationsmötesprotokollen:
lägg en länk till https://www.dropbox.com/sh/tcrcdb5xrkhatqx/AAAtnD_76W15pxuRX3Io5W1Ra?dl=0
Adress
Kastanjegatan 7
223 59 Lund
Expedition
Mån, Ons-Fre 12-15
Tis 16-19
Kontakt
Telefon: 046-12 06 80
E-post: smalands@smalands.org