Utlysning av stipendium ur Richts stipendiefond och Erik och Märta Engdahls stipendiefond.
Ansökningsblanketter finns tillgängliga på nationsexpeditionen (Må-To kl.15-18 & Fr kl. 13-16).
Ansökningar och bilagor skall vara stipendiegruppen tillhanda
senast kl. 15:00 den 17 Maj 2019.