SMÅLANDS NATION NATIONSMÖTE Måndag 2 December 2019

FYLLNADSVAL:

Nationsombud: ………….….. Björn Håkansson

Nationsombud: ………….….. Joakim Englund

Nationsombud: ………….….. Siggtryggur Jonsson

Inspektor: ………….….. Diana Mulinari