Jämlikhetsombud

 

Jämlikhetsombud bedriver ett arbete för att garantera att Smålands Nation är en plats utan förtryck, där ingen känns utelämnad eller obekväm. Kom till oss med orosmål, tvivel, eller initiativ för att fortsatt bygga en nation som engagerar feministiskt.

Vad exakt gör ett jämlikhetsombud?

Jämlikhetsombuden finns för att försäkra att Smålands medlemmar och besökare är bekväma och stöttade, och för att aktivt arbeta mot diskriminering och trakassering.

Jämlikhetsombuden anordnar workshops, talks, reflektionsgrupper och andra aktiviteter för att stärka nationen ur ett feministiskt perspektiv.

Men det är inte allt! Vi är även här för DIG, som är del av Smålands på något sätt, för att reda ut och åtgärda eventuella klagomål, bekymmer, eller något annat som kan oroa dig. Vi har din rygg, så tvivla inte att kontakta oss genom Facebook eller på mail: equality@smalands.org