Smålands

Plattformen
Smålands nation skall

• verka partipolitiskt obundet och oberoende för socialism och främja medvetenhet och kritiskt tänkande.

• aktivt motverka förtryck baserat på kön, etnicitet och sexuell läggning inom den egna organisationen såväl som studentvärlden och samhället i övrigt.

• främja mångsidig och nyskapande kultur och tillgodose medlemmarnas behov av nöje och social samvaro.

• arbeta för att stärka de studerandes inflytande över sin utbildning.

• stödja de grupper som missgynnas av det rådande utbildningssystemet och arbeta för att den socioekonomiska snedrekryteringen till universitet och högskola bryts.

• verka för en utbildning och forskning som är kritisk till den kapitalistiska samhällsordningens yttringar i stat och näringsliv.

• stödja och verka inom de krafter som kämpar mot den kapitalistiska exploateringen av naturresurser.

• verka för att vegetabiliska produkter i ökad utsträckning ersätter mindre effektiv matproduktion och erbjuda vegetarisk och vegansk kost.

• uttrycka internationell solidaritet i ord och handling.


Plattformen antogs i sin nuvarande form av nationsmötet maj 2012, med ändring beslutad på nationsmöte i april 2014.
Adress
Kastanjegatan 7
223 59 Lund
Expedition
Mån, Ons-Fre 12-15
Tis 16-19
Kontakt
Telefon: 046-12 06 80
E-post: smalands@smalands.org