Smålands

Jämlikhetsutskottet - JÄMU
I utskottet ingår två jämlikhetsombud samt alla andra som vill vara med. Vi arbetar för en nation där varken etnicitet, kön, klass, funktionsnedsättning eller sexuell läggning ska ha någon som helst betydelse för hur du trivs och kan verka inom nationen.

Utskottet arbetar främst med att ordna kurser och möten angående de jämlikhetsproblem som redan finns eller innebär potentiella problem på nationen. Vi finns till för dig. Du kan vända dig till oss om du känner dig illa behandlad eller diskriminerad på Smålands av någon andledning. Vi kan driva dina frågor inom nationen och kontakta de berörda utan att du personligen behöver vara med.

Vilka våra nuvarande jämlikhetsombud är och deras kontaktuppgifter hittar du på aktivalistan.

Smålands jämlikhetsplan samt Smålands handlingsplan 2008
Kalender

Inga kommande händelser.
Adress
Kastanjegatan 7
223 59 Lund
Expedition
Mån, Ons-Fre 12-15
Tis 16-19
Kontakt
Telefon: 046-12 06 80
E-post: smalands@smalands.org