Smålands

Husförmänniska
För tillfället är Måns Henriksson husförmänniska och han syns på nationen titt som tätt och är aktiv inom det mesta.

Här är en informativ länk om honom och hans ämbete:
http://www.smalands.snibb.se/hus/

Boendejour kvällar och helger

Telefonnummer boendejour: 0736-17 99 25.

Husförmänniskan kan oftast hjälpa till med eller fixa följande:
  • Svara på frågor om ditt boende
  • Föra din talan som hyresgäst i önskemål som rör Smålands Nation eller SNB
  • Sammankalla till boendemöte och förmedla information från SNB:s styrelse
  • Vara ett stöd om du har boenderelaterade problem.
  • Tillsammans med de politiska utskotten förbättra din boendemiljö på Smålands när det gäller t.ex. jämställdhets- och miljöfrågor
  • Komma snabbt på plats vid krissituationer t.ex. översvämningar och brand.

Husförmänniskan kan INTE hjälpa till med följande:
  • Uthyrning eller uppsägning av rum
  • Flytthjälp
  • Taxiverksamhet
  • Husdjursmatning ;-)


Information om trakasserier

Informationen sammanställdes under HT06 av Husförmänniskan och JämU

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Det kan förekomma vid ett enstaka tillfälle eller vara systematisk återkommande. Trakasserier kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer.

Exempel på trakasserier kan vara mobbing, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet eller diskriminering av individer utifrån kön, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Det kan yttra sig på många olika sätt, exempelvis: fyskiskt, verbalt, psykosocialt (t.ex. utfrysning, ryktesspridning) eller genom text och bild. Oavsett karaktär bör alla former av trakasserier tas på allvar och anmälas.

Kom ihåg att det är den utsatta personen som avgör vad som är ovälkommet eller kränkande!

Om du råkar ut för trakasserier i din bostad kan du vända dig till Smålands nations Jämlikhetsutskott, Husförmänniskan eller personal/styrelseledamot inom SNB.
Adress
Kastanjegatan 7
223 59 Lund
Expedition
Mån, Ons-Fre 12-15
Tis 16-19
Kontakt
Telefon: 046-12 06 80
E-post: smalands@smalands.org